'Ebhen ShêtíJáh: een Messiasbelijdende gemeente.

Bijbelse geplande feesten en diensten, zo God wil en wij leven:

Dag      Datum        Jaar Feest    Dienst    Spreker    Aanvang Einde
Tot nader order zijn er geen diensten in 's-Heer Arendskerke
 
Na de dienst houden wij een gezamenlijke broodmaaltijd, iedereen mag iets meenemen om te eten.
Wij eten volgens de voorschriften uit Leviticus 11.
# niet in 's Heer Arendskerke
OV Onder Voorbehoud

Bijbelse & Joodse feesten /  herdenkingen:
Donderdag 07 december 2023 Erev Chanoeka, Vooravond Inwijdingsfeest.
Vrijdag  08 december 2023 Chanoeka, Inwijdingsfeest tempel dag 1.
Vrijdag  15 december 2023 Chanoeka, Inwijdingsfeest tempel dag 8.
Dinsdag  12 december 2023 Rosh Chodesh, Nieuwe Maan.
Vrijdag  22 december 2023 Tsom Asara beTevet, Vasten 10de Tevet.
De Parasja's komen uit het boek:
De Tora, een voorleesboek voor ouders en kinderen van E. van Tijn, 
     en mogen met zijn toestemming gebruikt worden.

Plaats van samenkomst

Torenring 44b, 's-Heer Arendskerke

Diensten: 3-4de Kw-R-1e

 Taken 3-4de Kw-R-1e

Lezingen 3-4de Kw-R-1e

Bank:

NL48 INGB 0009 4378 38
(T.n.v. 'Ebhen ShêtíJáh,

's-Heer Arendskerke)

ANBI RSIN: 850132381

Adres:

Torenring 44b

4458 BC

's Heer Arendskerke